Skip to main content

Belgian Scrap Terminal stuwt circulaire sector vooruit vanuit het Waasland

Goede partnerships vormen de basis in recyclage

Belgian Scrap Terminal NV blaast in september honderd kaarsjes uit en is wereldwijd een voorbeeld voor de recyclage van schroot. In de acht vestigingen worden jaarlijks 1,5 miljoen ton ijzer, plastics, metalen, vezels en rubbers van elkaar gescheiden.
Die grondstoffen worden nadien gebruikt om nieuwe goederen te produceren. Caroline Craenhals staat als vierde generatie haar mannetje in die vooral mannelijke wereld van de afvalverwerking.

door Katrien Verreyken
fotografie Wim Kempenaers


De bedrijvigheid aan het Vrasenedok onder een staalblauwe hemel: het is ronduit indrukwekkend. Huizenhoge schrootbergen aan de ene kant, een berg keurig geperste blokken metaal aan de andere kant en op de achtergrond het Waaslandkanaal, waarop voortdurend grote vrachtschepen aan- en afvaren. Ondertussen het onophoudelijke geraas van neerstortend ijzer, het geronk van aanrijdende vrachtwagens en het lawaai van rammelende laadbakken en kreunende kranen. Dit is de Beverse speeltuin van Caroline Craenhals, sinds oktober 2018 CEO van de Belgian Scrap Terminal (BST) Groep. Ze is de vierde generatie Craenhalsen aan het stuur. Haar vader Patrick is nu voorzitter van de raad van bestuur, maar staat zijn dochter nog steeds bij met raad en daad.
Als een gepassioneerde spraakwaterval vertelt zij met enthousiasme over dat 100-jarige familiebedrijf. ‘Op 10 september starten we het feestjaar met een groot personeelsfeest in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, met al onze medewerkers van vroeger en nu, heel wat grote internationale klanten en de voltallige familie. Kunst heeft ons altijd al na aan het hart gelegen. Onze terminal is een walhalla voor kunstenaars. Net als in het museum brengen we op onze site oud en nieuw samen. Ons eeuwfeest is bovendien een perfecte gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken naar hoe we die volgende 100 jaar op een duurzame manier willen invullen.’


Technologie als sleutel

Het begon allemaal met Carolines overgrootvader die in 1922 vodden en metalen begon te recycleren op een site in Willebroek vlakbij het kanaal. ‘Dat gebeurde toen volledig manueel. Met mijn grootvader als tweede generatie kwam de industrie er als eindafnemer bij. Hoewel ook na de Tweede Wereldoorlog de textielindustrie boomde, besefte mijn familie dat niet het textiel, maar wél het schroot de toekomst was. Vanaf dan waren er machines nodig om producten beter te kunnen voorsorteren en uit elkaar
te halen’, legt Caroline uit. In 1979 – het jaar van haar geboorte – kocht het bedrijf zijn eerste shredder, een maalmachine voor metaal. ‘Met mijn vader trad de generatie van de mondialisering aan, de wereld opende zich. Mijn vader zag dat de Europese staalindustrie aan kracht verloor, terwijl er elders in de wereld volop ingezet werd op staal. Daarom vestigde hij zich in 1986 in de toen pas geopende Waaslandhaven en investeerde hij in technologie om van daaruit aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. Die mondialisering zorgde voor welvaart. Hierdoor kwamen er alsmaar meer producten vrij die gerecycleerd moesten worden. Met mij is een meer ecologisch ingestelde generatie aangetreden. Natuurlijk moet het allemaal renderen. Maar we investeren ook om het hele proces duurzamer te maken en om aan de milieunormen voor de recyclagesector te voldoen.’

Hart voor urban mining

Een van de troeven van Belgian Scrap Terminal ten aanzien van concullega’s is dat het bedrijf, mede door zijn jarenlange ervaring, erg flexibel kan inspelen op zowel economische als ecologische vragen.

Economisch haalt het bedrijf momenteel een deel van zijn omzet uit staalbedrijven in het Midden-Oosten die in volle ontwikkeling zijn. Zij investeren volop in elektro-ovens om schroot als product te kunnen inzetten. ‘Onze Europese staalindustrie maakt die omslag wat trager’, ervaart Caroline. ‘Daar wordt nog vaak gewerkt met hoogovens, die louter op ertsen draaien. Da’s een beetje het grote dilemma tegenwoordig: investeer je in zero emission of zorg je er als bedrijf voor dat je niet meer met primaire grondstoffen moet werken, zodat het verhaal volledig circulair wordt? Voor beide opties is wat te zeggen. Maar onze primaire grondstoffen zijn eindig en dan moeten we wel op het recyclageverhaal overstappen. Onze slogan is ‘our heart beats for recycling’, maar ons hart klopt eveneens voor urban mining. BST is eigenlijk één grote stadsmijn. Wij recycleren producten tot herbruikbare, secundaire grondstoffen. Nee, we hebben in België effectief niet al te veel eigen grondstoffen. Maar onze recyclagesector is wél heel goed uitgebouwd. Dat beseffen we te weinig. Van een auto wordt tegenwoordig maar liefst 97 procent gerecycleerd.’

Recyclage is de laatste jaren wel alsmaar complexer geworden, beseft Caroline. ‘We kunnen het niet meer allemaal alleen, we hebben goede partnerships nodig. Plastics is bijvoorbeeld niet onze corebusiness. Maar het is wel een belangrijke stroom geworden die we niet kunnen negeren. Verandering vraagt evenwel tijd en die krijgen we soms te weinig. Ik sta volledig achter de recyclagenormen, al maakt de wetgeving het ons soms erg moeilijk’, haalt ze aan. ‘Die wetgeving is al gebaseerd op ecodesignproducten zoals ze nu gemaakt worden. Die zijn gemakkelijk uit elkaar te halen met het oog op recyclage. Maar we vergeten dat die ecodesignproducten zéker nog niet de norm zijn. Bovendien komen die hier pas binnen vijf à tien jaar toe, zodat we eerst nog heel wat andere oudere producten moeten verwerken. We staan voor enorme uitdagingen om die Europese wetgeving te blijven volgen. De complexiteit van de producten noopt ons tot samenwerkingen om de kring sluiten. Maar een recyclageproces van 100 procent is absoluut het streefdoel.’

Gezegende vrouw

Caroline Craenhals is een sterke vrouw in een mannenstiel, maar zo voelt ze het gelukkig niet aan. ‘Het is gewoon mijn stiel. Als kind zat ik al aan de weegbrug van het schrootbedrijf om bonnetjes af te geven. ’s Zaterdags mocht ik soms mee naar sollicitatiegesprekken en als vakantiejob hielp ik ook in het bedrijf. Het klopt uiteraard wel dat het een harde stiel is die met handen en voeten wordt uitgevoerd.

En dat vrouwen zonder hulp van machines ook wel wat verloren zijn in de uitvoerende jobs, al werken er hier zeker wel een aantal’, geeft ze aan. ‘Ik hoop dat ik wat voor de zachtheid binnen die hardheid zorg. Ik ga er prat op alle namen van de werknemers te kennen. Ik heb een heel kort contact met mijn personeel en ben erg aanspreekbaar. Ik wil niet in een ivoren toren zitten. Want mijn mannen op het terrein weten het best hoe we het bedrijf kunnen verbeteren. Ik voel me een gezegende vrouw: ik heb een hoop specialisten om me heen die goed weten wat ze doen. Het is mijn taak om de juiste mensen aan te trekken en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.’
‘Mijn vader heeft de deur naar de wereld opengezet. Ik wil die openhouden’, benadrukt de gedreven CEO. ‘Ik wil dat economische op een goede manier met dat ecologische verbinden. ‘Close the loop but open the world’ is mijn motto. Maar geef ons alsjeblieft wat tijd om alle fantastische technieken die er al zijn, zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, op een kwalitatieve manier in te zetten. De circulaire economie is veel complexer dan een cirkel. Het is een radarwerk van allerlei elementen en soms ontbreekt nog de perfecte verbinding tussen technologie, informatica, mechanica en ecologische wensen. We hebben samenwerkingen nodig om die complexiteit de baas te kunnen.’ Mede daarom zet zij zich ook met hart en ziel in voor goed technisch onderwijs. Zo is ze ook een absolute voorstander van duaal leren.
‘Als een 14-jarige leerling op school echt zijn draai niet vindt en veel liever met zijn handen werkt, waarom kan je hem dan niet bij ons laten komen werken? Ik vind het zo zonde dat sommige kinderen vroegtijdig schoolmoe zijn, terwijl je hen in bedrijven zin voor verantwoordelijkheid en een hands-on job zou kunnen aanleren waarvoor ze wél energie kunnen opbrengen. Laat ze een goed beroep leren in een echt bedrijf en er eventueel ook nog een cent aan verdienen.’

Gebotst tegen onderwijsgrenzen

Een leuk project dat Caroline met BST en onder meer leerlingen van het GO Technisch Atheneum Keerbergen heeft uitgewerkt, is de ‘Gyratom’. Deze creatie is gebaseerd op de Gyronef, de helikopter van professor Barabas uit de stripreeks Suske & Wiske. Het kunstwerk is volledig opgetrokken uit gerecycleerde materialen van BST en panelen van het Atomium. In coronatijden was het een huzarenstukje om die opdracht rond te krijgen. Maar vorig jaar prijkte de helikopter wel op het Belgische paviljoen van de Wereldexpo in Dubai. ‘Het is een zwaar proces geweest en we zijn stevig tegen de grenzen van het technische onderwijs gebotst’, geeft Caroline grif toe. ‘Enerzijds was er de complexiteit van het ontwerp en anderzijds waren er in de scholen geen juiste machines voorhanden om alles uit te voeren. En dan kwam Covid-19 er nog eens tussen gefietst. Maar elk nieuw obstakel creëerde gelukkig ook nieuwe kansen. En op het resultaat zijn we erg fier.’

‘Ik wil de wereld groener achterlaten’

Wat de volgende 100 jaar kan brengen voor Belgian Scrap Terminal, is wat koffiedik kijken. Maar waar wil Caroline Craenhals binnen 10 jaar graag staan met het bedrijf? ‘Ik hoop dat tegen dan urban mining nog meer zijn waarde heeft bewezen. En dat we daarin een pionier kunnen blijven. We zijn al 100 jaar met recyclage bezig. Maar nu pas hoor ik dat ik in een sexy sector met toekomst werk. Ik hoop ook dat we onze visie op recyclage wereldwijd kunnen uitdragen en andere landen kunnen inspireren’, klinkt het. ‘En ik verwacht ook dat we de complexiteit van de huidige consumptiegoederen nog beter de baas kunnen. Ik wil
dat ecologische verhaal dat we zijn beginnen schrijven, verder doorgeven aan de volgende generaties en de wereld groener achterlaten dan ik ze gevonden heb.’

Uit VOKA Antwerpen-Waasland, Ondernemers, September 2022