Skip to main content

Belgian Scrap Terminal (BST) krijgt bezoek van Premier De Croo op Internationale Dag van de Recyclage

“Een duurzame her-industrialisatie en een coherent Europees en Belgisch beleid is geboden.”

BST-CEO Caroline Craenhals

Every ending is a new beginning

Al 4 generaties illustreert BST (door de familie Craenhals verankerd hier bij ons) de essentie van circulaire economie. Waar velen er al lang over praten, is het bedrijf al meer dan 100 jaar bezig met het recycleren van ferro- en non-ferro metalen uit diverse afvalstromen zoals autowrakken, elektronisch schroot en bouw- en sloopafval, etc. die de maatschappij genereert om ze opnieuw te kunnen inzetten als grondstoffen. Waar voor anderen afval een eindpunt is, start bij BST de uitdaging.

Our heart beats for urban mining, our heart beats for recycling.

“Wat al eens geproduceerd en gebruikt is in de stad, in de samenleving dat recycleren wij. Dat is de essentie van onze dagelijkse inspanningen. Elke dag opnieuw willen we onze urban mining dromen waarmaken. Het sluiten van de kringloop. Onze producten brengen de wereld naar ons en ons naar de wereld om ze opnieuw zuiverder en op een betere manier in te zetten als nieuwe grondstoffen voor de producten van vandaag en morgen…. Close the loop, open the world.

BST benadrukt hierbij het belang om de grondstoffen hier in België en Europa terug in te zetten om er halffabricaten (ferro en non-ferro metaalproducten) van te maken die dan verder verwerkt kunnen worden tot eindproducten voor de consument. Op die manier wordt de circulaire economie gerealiseerd met zo klein mogelijke kringen.

Maar hier knelt net het schoentje. De metallurgische industrie, zeg maar de producenten van staal, aluminium, koper, etc. halffabricaten, zijn bijna zo goed als uit België en Europa verdwenen. Net als veel van de metaalverwerkende industrie. BST onderstreept daarom dat investeringen en projecten moeten worden gestimuleerd door gunstige omstandigheden te creëren voor duurzame productieprocessen, zoals de bouw van een Electric-Arc-Furnace voor de productie van staal uit schroot tot bijvoorbeeld een staalplaat die dan weer verwerkt kan worden in de carrosserie van een auto.

Duurzame her-industrialisatie als basis voor circulaire economie

Het realiseren van die duurzame her-industrialisatie van België en Europa -en dus het realiseren van de circulaire economie- is niet gebaat met een beleid en regelgeving die de wereldwijde handel in recycleerbare materialen aan banden legt, hoewel dit op het eerste zicht zo zou kunnen lijken. We moeten wereldwijde recyclingmarkten precies aanboren en hier verder verwerken en zo de wereldwijde inspanningen voor een transitie naar een circulaire economie ondersteunen. Het opleggen van meer handelsbelemmeringen voor in- en export en het creëren van bureaucratische rompslomp heeft nog nooit een positief elan gegeven aan een sector en zal dat zeker ook niet doen voor de recyclingindustrie.

Coherent beleid op Europees en Belgisch niveau

We hebben een coherent beleid nodig op Europees en Belgisch niveau, dat ecologische en economische doelstellingen aligneert om te komen tot een effectieve transitie naar een circulaire economie bij ons en in de rest van de wereld.  Als beleidmakers is dat onze verantwoordelijkheid, zo creëren we een duurzame toekomst en realiseren we welvaart in ons land en Europa.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara Van den Heuvel, svandenheuvel@belgianscrap.com – 0472 921 121

Belgian Scrap Terminal nv
Land Van Waaslaan 4, Haven 1201
9130 Kallo

Belgian Scrap Terminal groep

Vestigingen in:
• België: Kallo, Willebroek, Hoboken, Engis, Stockem,
• Frankrijk: Givet, Toul

Omzet: 1.2 miljoen ton Ferro en non-ferro per jaar.